Planera företagsstart

Att registrera ett företag är en relativt enkel process, men innan företagsstarten är det några saker som är bra att tänka igenom för att ha en så bra grund som möjligt.

Affärsplan och budget

En välarbetad affärsplan och budget hjälper dig att utvärdera din idé och dess potential.

Tillstånd

Krävs det några tillstånd för det du vill göra? Behöver verksamheten anmälas någonstans? Behöver du ett okej från en arbetsgivare?

Bolagsform

-Vilken bolagsform kan passa bäst för din idé och situation?

Livssituationen

-Hur påverkar en företagsstart din övriga livssituation? Är det en bra timing?