Hobbyverksamhet eller företag?

Skatteverket har en definition på företagande som säger att det ska drivas självständigt, varaktigt och i vinstsyfte. Om alla tre villkoren uppfylls ses verksamheten som näringsverksamhet. 

Även en hobby kan vara något du utövar både varaktigt och självständigt på din fritid. Hobbyn kan också generera vinst, även om det oftast inte är syftet. Det är alltså om samtliga villkor uppfylls som din verksamhet inte kan ses som en hobby. Tänk också på att om du utför arbete på uppdrag av någon kan det inte anses som en hobbyverksamhet.