Funderar du på företag vid sidan av din anställning?

Att driva eget vid sidan om en anställning fungerar i många fall bra. Det kan vara en extra inkomst eller ett sätt att starta upp sitt företag medan man fortfarande en inkomst. Det är dock ingen självklar rättighet.

Startar du ditt företag samtidigt som du har en anställning bör du alltid prata med din arbetsgivare om detta. Du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och du får inte med din egna verksamhet konkurrera mot din arbetsgivare eller på något sätt skada förtroendet mot arbetsgivaren.

Beroende på vad det är för verksamhet du ska starta och hur mycket du arbetar i din anställning så gäller det också att tänka efter hur det fungerar rent praktiskt. Skulle kunder till ditt egna företag behöva få tag på dig under den tid du får lön från din anställning eller skulle du behöva ta andra kontakter då för att komma igång med verksamheten? Tid som du får lön för kan du inte sköta den här typen av ärenden på om inte du och din arbetsgivare speciellt har kommit överens om den sortens flexibilitet. Företagandet får inte inverka på din anställning eller arbetet du utför på din arbetsplats. Även om din egna verksamhet inte direkt konkurrerar mot din arbetsgivare så kan det ändå anses illojalt om ditt engagemang för arbetsgivarens verksamhet påverkas.

Om du redan arbetar heltid så bör du också väga in hur mycket ytterligare arbete påverkar din fritid och familjesituation.

När det gäller möjlighet till a-kassa kan det vara fördelaktigt att ha startat verksamhet vid sidan av en anställning. Om du har visat att du klarat driva företag vid sidan av anställningen är det i de flesta fall möjligt att fortsätta göra det och få a-kassa om du skulle bli av med din anställning.

Ställ din egen fråga i rådgivningen online >>