Affärsplan

Att skapa en affärsplan är en bra grund inför företagsstarten. Affärsplanen är ett dokument som med utgångspunkt i affärsidén beskriver vad företaget ska göra, vilka mål som ska uppnås och hur, samt hur marknaden och förutsättningarna ser ut. Affärsplanen är en bra hjälp för företagaren att utvärdera en idé innan man lägger tid och pengar på att starta och även för att sedan se att arbetet leder mot målen. Genom att formulera en affärsplanen blir det också ofta tydligt om det är någon aspekt man inte tänkt på än men som kan ha betydelse för företaget längre fram. Affärsplanen ger också andra intressenter, som vill kunna bedöma risken och potentialen i din idé, en bild av företagets förutsättningar för att nå sina mål. Därför vill till exempel ofta banken se din affärsplan.

En idé utvecklas ofta efterhand och vartefter mål uppnås eller förutsättningar förändras kommer nya mål. Affärsplanen är därför ett levande dokumnet som uppdateras efter hand. Många gånger kan du också utgå från texter i din affärsplan när du ska göra marknadsmaterial eftersom affärsplanen beskriver vad du gör och vilka konkurrensfördelar du har som gör att kunderna ska välja dig.

Affärsplanen kan göras mer eller mindre omfattande beroende på företagets affärsidé. Nedanstående rubriker och områden är en bra grund att ha med. Använd underrubriker om du behöver. Se gärna till att din affärsplan är snyggt presenterad, har en bra struktur och att den är skriven med ett korrekt språk utan stavfel. Affärsplanen ger ju både ett intryck av din idé och dig som entreprenör. Ta med allt väsentligt, men överdriv inte mängden text. Tänk också på att fokusera på kundnyttan och att kunna presentera potential i siffror. Den som läser affärsplanen ska förstå marknadens nytta av det företaget ska göra och hur stor affärspotentialen är.

Affärsplan

Grunduppgifter

Tex företagets/idéns namn, namn på delägare och datum som affärsplanen färdigställdes.

 

Bakgrund

Varför behövs idén, vilket problem finns som idén kommer lösa för marknaden och kunderna?

 

Affärsidén

Vad är det företaget ska göra? Hur ska det göras? Vem är kunden? Varför ska kunden använda ditt företag? En kort beskrivning med en eller ett par meningar räcker. Detta är både för att du snabbt och enkelt ska kunna förklara för andra vad företaget gör och för att andra snabbt ska kunna få en bild av vad företaget gör eller ska göra.

 

Vision

Företagets vision är ett framtidsscenario av vad du som företagare vill uppnå eller bidra till med företaget. En vision behöver inte vara mätbar eller tidssatt.

 

Målsättningar

Målsättningar är mätbara tidssatta och ska säkerställa att man kommer närmare visionen i den takt som är tänkt. Sätt gärna några olika mål med olika tidshorisot, tex 1, 3 eller 5 år. Målen är också till för att du ska kunna följa och se om du lyckats med det du tänkt dig i tid, annars kanske du måste ändra sätt att arbetat eller göra om något i din affärsplan. Målen behöver också hänga ihop med resten av affärsplanen, tex om du har ett omsättningsmål så bör din beskrivning av marknaden, marknadsföringen och säljarbetet göra det troligt att du kan nå dit så att det finns en plan – en startegi- för att lyckas med varje mål.   

 

Erbjudandet/produkten/tjänsten

Beskriv din produkt eller tjänst tydligare. Hur fungerar den? Hur skiljer ditt erbjudnade sig från det som finns på marknaden?

 

Marknaden

Var finns din marknad? Hur stor är den? Tänk både geografisk storlek, antal tänkbara kunder och även vad marknaden omsätter i pengar. Hur ser marknaden ut nu och hur tror du den kommer se ut i framtiden? Vilka trender finns? 

 

Kunder

Vilka är dina tänkbara kunder? Finns det flera olika målgrupper? Hur många tänkbara kunder finns det och hur stor andel är sannolika att bli dina kunder? Hur är kundernas situation, köpkraft, och beteende?

 

Marknadsföring

Hur ska kunderna får reda på att ditt företagfins och hur ska du kommunicera för att de ska bli intresserade? Vilka kanaler ska du använda och vad komemr det kosta ungefär?

 

Försäljning

Hur ska du kontakta kunder och hur kommer din säljprocess fungera?

 

Konkurrenter och konkurrensfördelar

Vilka är dina konkurrenter? Hur ser deras erbjudanden ut och hur arbetar de?

 

Organisation

Hur ser organisationen ut? Vilka kompetenser och erfareheter finns inom företaget? Vilka kompetenser kan tänkas behövas utöver dessa och hur ska de skaffas? 

 

Ekonomi

Hur ska ekonomin skötas? Vilka inköp eller kostnader kommer finnas löpande? behöver ni investera i något från start? Hur ska startkapitalet lösas? Ekonomidelen bör också kompleteras med en budget, men ju mer kostnader och behov som definierats ju enklare blir budgeten att färdigställa.