Formulera affärsidén

Din affärsidé är själva grunden för ditt företag och den förklarar vad det är företaget gör eller ska göra. Både för din egen skull och för andra som du på något sätt vill samarbeta med bör du tydligt kunna förklara ditt företags affärsidé. Affärsidén ska svara på vad företaget ska göra, vem som är kunden, hur denna ska nås och varför denna ska välja erbjudandet. En till två meningar räcker ofta bra. Affärsidén är sedan grunden för din affärsplan som som ger djupare information om din idé.